Obține acum o finanțare cu 90% fonduri nerambursabile accesând

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

consultanta

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți:

 • 2 ani calendaristici de la înfiinţare și capital social integral privat
 • fără datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru
 • să nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii
 • cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro
 • să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică
 • au sediu social, respectiv puncte de lucru, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior

Care sunt principalele activități finanțate:

 • achiționarea de echipamente IT (PC, copiatoare, laptop, licențe de operare etc.)
 • realizare pagină web
 • achiziționare de aparate de marcat fiscale, cântare electronice, cititoare cod de bare
 • achiziționare software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (etichetare, licențe)
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare
 • achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3,
 • achiziționare sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă
 • achiziționarea instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
Beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN (Alocația Financiară Nerambursabilă) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. 

Contactează-ne acum, să vedem dacă business-ul tău este eligibil.

Grăbește-te. Termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare este 21 iulie